montering sort

Professionel hjælp

water-tap

Alle typer VVS-opgaver

installatører sort

Nemt at booke en VVS’er

idea (2) 1
Køkken & bad
plumber (1)
Find VVS’er
water-tap
Book VVS’er
Forside / Kundeservice / Samtykkevilkår ved nyhedsbreve

Samtykkevilkår ved nyhedsbreve

Har du brug for hjælp? Så skriv til os

Mail: kundeservice@vvsmester.dk.

Information og vilkår for nyhedsbreve

Når du siger ”ja tak” til at modtage vores nyhedsbrev og elektroniske markedsføringsmateriale på e-mail accepterer du samtidig vilkårene herunder. Det samme gør sig gældende, hvis du deltager i en af vores konkurrencer.

1. Samtykke til elektronisk markedsføring

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, accepterer du samtidig, at VVS Mester (herefter “vi”, “os” eller “vores”) må fremsende dig e-mails med markedsføring indenfor VVS og klima/energi samt konkurrencer og øvrigt nyt fra VVS Mester.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage elektronisk markedsføringsmateriale.

2. Hvem udsender den elektroniske markedsføring?

Nyhedsbrevet og andet elektronisk markedsføringsmateriale er en service, der udbydes af:

VVS Mester – en del af Solar A/S

CVR: 15908416

Olof Palmes Alle 37

8200 Århus N

Du kan kontakte os via vores e-mail: kundeservice@svvsmester.dk.

Du vil alene modtage markedsføringsmateriale fra VVS Mester.

3. Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev indsamler vi din e-mail og dit navn, din IP-adresse og tidspunktet for din tilmelding – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv. på e-mail samt for at kunne dokumentere, at du har tilmeldt dig VVS Mesters nyhedsservice.

Du kan herudover selv vælge at give os yderligere oplysninger, så vi kan gøre din brugeroplevelse endnu mere personlig.

Vi bruger tredjepartsservicen Mailchimp, der er en del af The Rocket Science Group LLC, til udsendelse af vores nyhedsbreve på e-mail. Mailchimp indsamler gennem din brug af nyhedsbreve yderligere oplysninger om dig og brugen af vores nyhedsbreve.

Oplysningerne omfatter bl.a. om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, hvornår vores nyhedsmails åbnes, om og hvornår der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Mailchimp indsamler også oplysninger om den enhed og de applikationer, du bruger til at få adgang til e-mails (nyhedsbreve), vi udsender via Mailchimp, f.eks. din -adresse, dit operativsystem, dit browser-ID og andre oplysninger om dit system og din internetforbindelse.

4. Hvordan indsamles oplysninger om mig?

Udover de oplysninger, du selv afgiver til os, anvender vi brugen af vores nyhedsbrev via Mailchimps cookies og andre sporingsteknologier som web beacons.

Når du accepterer vores vilkår, accepterer du samtidig, at Mailchimp kan anvende cookies og andre sporingsteknologier for at generere oplysninger som anført ovenfor. Den nærmere brug af cookies er beskrevet i Mailchimps vilkår.

5. Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail til at udsende nyhedsbreve, arrangementer og andet markedsføringsmateriale til dig inden for VVS og klima/energi. Vi kan desuden bruge din e-mail til at udsende orienterende e-mails omkring VVS Mester eller vores nyhedsbrev. Vi bruger dit navn til at personliggøre vores materiale til dig.

Hvis du deltager i en af vores konkurrencer, bruger vi også din e-mail og evt. dit telefonnummer, hvis du har oplyst herom som lod i konkurrencen om at vinde præmien – hvis du vinder bruger vi også din e-mail og evt. dit telefonnummer til at kontakte dig om din præmie, ligesom vi kan kontakte dig om andre forhold vedrørende konkurrencen.

De oplysninger, vi indsamler om dig og om brugen af vores nyhedsbrev via Mailchimp, bruger vi til at vurdere vores e-mailkampagner og målrette vores udsendelser til dig og til generelt at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din IP-adresse og tidspunkt for tilmelding bruger vi til at dokumentere, at du har givet samtykke til at modtage nyhedsbreve og andet elektronisk markedsføringsmateriale fra os.

Samtykket indhentes til opfyldelse af markedsføringsloven § 10, stk. 1.

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f) (interesseafvejningsreglen). Vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger er, at vi vil efterkomme dit ønske om at modtage vores nyhedsbreve, som du har givet samtykke til efter markedsføringsloven.

6. Deling af dine oplysninger med andre

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende.

De oplysninger vi modtager om dig, videregiver vi som udgangspunkt ikke til andre. Vi kan dog videregive oplysningerne til et eller flere af vores relaterede selskaber, med henblik på at besvare din forespørgsel.

Vi overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere når dette er en forudsætning for at opfylde formålet. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks. Vi forsøger at begrænse videregivelsen af data i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Vi videregiver oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

7. Overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS.

Vi anvender servicen Mailchimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i USA. Mailchimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået en skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores dokumenterede instruks og på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger kompromitteres.

Der vil i forbindelse med vores brug af Mailchimp ske overførsel af dine personoplysninger til USA. EU-Kommissionen har vurderet, at beskyttelsesniveauet i USA ikke er på højde med beskyttelsesniveauet i EU/EØS. Overførsel af personoplysninger til The Rocket Science Group LLC sker derfor på baggrund af EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser, som er udformet specielt med henblik på at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel af personoplysninger til USA.

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmesiden.

Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os på vores kontaktinformationer ovenfor.

8. Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi sender vores nyhedsbrev til dig, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ca. 1-2 gange om måneden.

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail, navn og evt. telefonnummer) ved at sende en e-mail til kundeservice@vvsmester.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev og eventuelle konkurrencer.

9. Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsbreve eller eventuelle konkurrencer

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig nyhedsbrevet. Når du har afmeldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere elektronisk markedsføringsmateriale fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til kundeservice@vvsmester.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mail.

10. Hvor længe opbevarer I oplysninger om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev.

I overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer og krav opbevarer vi dokumentation for dit samtykke til at sende dig markedsføringsmateriale på e-mail indtil to år efter, at vi senest har anvendt dit samtykke/samtykket tilbagekaldes. De oplysninger, vi gemmer hertil, er din e-mail, evt. dit telefonnummer (hvis angivet), IP-adresse og tidspunkt for tilmelding og framelding.

Vores behandling sker her på baggrund af databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(c) eller 6(1)(f), idet vi umiddelbart er forpligtet til at foretage behandlingen og idet vi har en væsentlig interesse i at kunne dokumentere, at vi overholder markedsføringsloven § 10. Derefter sletter vi personoplysningerne om dig.

Hvis du afmelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

11. Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de databeskyttelsesretlige regler.

12. Dine øvrige rettigheder efter databeskyttelsesloven

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på vores kontaktinformationer ovenfor.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
 • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
 • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
 • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.
KONTAKT OS

Book eller kontakt os

Vi hører gerne fra dig, vi er altid klar på at hjælpe hvis der skulle være spørgsmål

Book VVS
Book BadArkitekten
Kontakt os
Bliv kontaktet af en VVS'er

Book en VVS'er

Kontakt os nu og vi vender tilbage indenfor 3 dage.

  Din besked er nu afsendt

  Tak for din booking

  Tak for din besked.
  Du vil blive kontaktet af en VVS’er inden for 3 dage.

  Bliv kontaktet

  Skriv til BadArkitekten

   Din besked er nu afsendt

   Tak for din besked

   Vi har nu modtaget din besked
   Vi gennemgår den lige og vender tilbage til dig hurtigtst muligt 🙂

   Nyhedsbrev

   Tilmeld dig vores nyhedsbrev

    Tilmeld dig VVS Mesters nyhedsbrev, og få inspiration og gode råd om renovering, energioptimering, badeværelser mm.

    Med din tilmelding accepterer du, at vi må sende dig to månedlige nyhedsbreve. Vi gør opmærksom på, at du til enhver tid kan fortryde din tilmelding igen.    Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev

    Tak for din tilmelding

    Tak for din tilmelding.
    Du modtager nu vores nyhedsbrev to gange om måneden. Vi gør opmærksom på, at du til enhver tid kan fortryde din tilmelding igen.